Biuletyn Informacji Publicznej

Akademii Ekonomicznej w Krakowie

   

Władze Rektorskie

WŁADZE REKTORSKIE

Rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uczelni. Wykonuje swe funkcje przy pomocy Prorektorów: Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia – Pierwszego Zastępcy Rektora, Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju.


Data utworzenia: 2006-02-14
Data publikacji: 2006-02-14


Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek