Biuletyn Informacji Publicznej

Akademii Ekonomicznej w Krakowie

   

Senat

SENAT

JM Rektor
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

Prorektorzy
Prof. dr hab. Andrzej Szromnik
Prof. dr hab. Janusz Teczke
Prof. dr hab. Wacław Adamczyk

Dziekani:
Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

Dziekan Wydziału Finansów
Dr hab. Krzysztof Surówka, prof. AE

Dziekan Wydziału Towaroznawstwa
Dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. AE

Dziekan Wydziału Zarządzania
Prof. dr hab. Józef Pociecha

Przedstawiciele samodzielnych pracowników naukowych:

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Prof. dr hab. Józef Machaczka
Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski
Prof. dr hab. Adam Węgrzecki
Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
Dr hab. Anna Francik, prof. AE
Dr hab. Jan Targalski, prof. AE

Wydział Zarządzania

Prof. dr hab. Anna Czubała
Prof. dr hab. Roman Niestrój
Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Prof. dr hab. Jan W. Wiktor
Dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. AE

Wydział Finansów

Prof. dr hab. Kazimierz Górka
Prof. dr hab. Stanisław Owsiak
Dr hab. Maria Kosek – Wojnar, prof. AE

Wydział Towaroznawstwa

Prof. dr hab. Zofia Cichoń
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
Dr Monika Papież
Dr Monika Szaraniec
Dr Maria Węgrzecka
Mgr Wit Górski
Mgr inż. Paweł Turek

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Mgr Elżbieta Kochan
mgr Teresa Powroźnik

Kanclerz
Dr Jarosław Kaczmarek

Dyrektor Biblioteki Głównej
Mgr Anna Sokołowska-Gogut

Członkowie z głosem doradczym
Mgr Michalina Betlej – kwestor
Dr Jolanta Juza – Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Dr hab. Stanisław Belniak, prof. AE – ZNP Pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Przedstawiciele studentów
Łukasz Duda
Paulina Trajgis
Adam Wilczyński
Rafał Wisniowski


Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15
Data aktualizacji: 2006-12-18Poprzednia wersja

SENAT

JM Rektor
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

Prorektorzy
Prof. dr hab. Andrzej Szromnik
Prof. dr hab. Janusz Teczke
Prof. dr hab. Wacław Adamczyk

Dziekani:
Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

Dziekan Wydziału Finansów
Dr hab. Krzysztof Surówka, prof. AE

Dziekan Wydziału Towaroznawstwa
Dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. AE

Dziekan Wydziału Zarządzania
Prof. dr hab. Józef Pociecha

Przedstawiciele samodzielnych pracowników naukowych:

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Prof. dr hab. Józef Machaczka
Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski
Prof. dr hab. Adam Węgrzecki
Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
Dr hab. Anna Francik, prof. AE
Dr hab. Jan Targalski, prof. AE

Wydział Zarządzania

Prof. dr hab. Anna Czubała
Prof. dr hab. Roman Niestrój
Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Prof. dr hab. Jan W. Wiktor
Dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. AE

Wydział Finansów

Prof. dr hab. Kazimierz Górka
Prof. dr hab. Stanisław Owsiak
Dr hab. Maria Kosek – Wojnar, prof. AE

Wydział Towaroznawstwa

Prof. dr hab. Zofia Cichoń
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
Dr Monika Papież
Dr Monika Szaraniec
Dr Maria Węgrzecka
Mgr Wit Górski
Mgr inż. Paweł Turek

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Mgr Elżbieta Kochan
Józef Sobczyk

Kanclerz
Dr Jarosław Kaczmarek

Dyrektor Biblioteki Głównej
Mgr Anna Sokołowska-Gogut

Członkowie z głosem doradczym
Mgr Michalina Betlej – kwestor
Dr Jolanta Juza – Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Dr hab. Stanisław Belniak, prof. AE – ZNP Pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Przedstawiciele studentów
Łukasz Duda
Paulina Trajgis
Adam Wilczyński
Rafał Wisniowski


Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15


Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek