Biuletyn Informacji Publicznej

Akademii Ekonomicznej w Krakowie

   

Wydziały

WYDZIAŁY

Wydziały są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni. Na Akademii Ekonomicznej w Krakowie są cztery wydziały: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Finansów, Wydział Towaroznawstwa, Wydział Zarządzania.


Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15


Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek