Biuletyn Informacji Publicznej

Akademii Ekonomicznej w Krakowie

   

Pion Rektora

PION REKTORA

Rektor sprawuje także nadzór nad administracją uczelni. Administrację Akademii Ekonomicznej w Krakowie stanowią jednostki organizacyjne podporządkowane bezpośrednio Rektorowi, Prorektorom oraz Kanclerzowi. W pionie Rektora zgrupowane są następujące jednostki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Finansów, Wydział Rozwoju Regionalnego, Wydział Towaroznawstwa, Wydział Zarządzania, Kancelaria Rektora, Dział Organizacyjno-Prawny, Dział Spraw Pracowniczych, Zespół Audytu Wewnętrznego, Stanowisko Kontroli Wewnętrznej, Biuro Rzecznika Prasowego, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych, Zespół BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

 

Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15
Data aktualizacji: 2007-09-04

Poprzednia wersja

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek