Biuletyn Informacji Publicznej

Akademii Ekonomicznej w Krakowie

   

Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA

W pionie Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia zgrupowane są następujące jednostki organizacyjne: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Centrum e-Edukacji, Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne, Dział Nauczania, Dział Spraw Bytowych Studentów, Dom Studencki „Fafik”, Dom Studencki „Merkury”, Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.


Data aktualizacji: 2006-07-05PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA

W pionie Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia zgrupowane są następujące jednostki organizacyjne: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne, Dział Nauczania, Dział Spraw Bytowych Studentów, Dom Studencki „Fafik”, Dom Studencki „Merkury”, Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.


Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15


Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek