Biuletyn Informacji Publicznej

Akademii Ekonomicznej w Krakowie

   

Dział Nauczania

DZIAŁ NAUCZANIA

ul. Rakowicka 27, 51-510 Kraków
Budynek Główny, pok. 101-102, 106–108, 324
tel./faks 012 293-51-45
e-mail: studiainfo@ae.krakow.pl

Kierownik
Mgr inż. Małgorzata Macuga
pok. 107a
tel. 012 293 51 55
macugam@ae.krakow.pl

Zastępca kierownika
Mgr Martyna Bulira
pok. 108
tel. 012 293 50 22

Rekrutacja
Mgr inż. Edyta Janicka, tel. 012 293-54-25, pok. 108;
Mgr Magdalena Skowiniak, tel. 012 293-56-28, 012 293-54-26, pok. 107;
Rekrutacja - udzielanie informacji o zasadach przyjęć na studia. Przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia .
Dokumentowanie działalności organizacji studenckich i studenckich kół naukowych.
Przyjmowanie stron: od poniedziałku do piątku w godz. 9–14

Harmonogramy
Mgr inż. Maria Jastrzębska, tel. 012 293-51-50, pok. 106;
Mgr Dorota Smolińska , tel. 012 293-54-95, pok. 106;
Mgr inż. Bogumiła Magdalena Szymańska, tel. 012 293-50-21, pok. 106;
Mgr inż. Anna Tatar, tel. 012 293-51-85, pok. 106;
Opracowywanie harmonogramów zajęć. Wprowadzanie w trakcie roku akademickiego zmian w harmonogramach, spowodowanych przyczynami obiektywnymi, oraz informowanie o nich pracowników i studentów. Rezerwacja sal na egzaminy sesyjne.

Kontrola Dyplomów
Mgr inż. Ewa Rosiewicz-Pioterek, tel. 012 293 57 89, pok. 106a;
Anna Wietrzyńska, tel. 012 293 55 13, 012 293-56-12, pok. 102;
Iwona Kwaśniewska, tel 012 293 58 02, pok. 106a;

Akredytacja
dr Zofia Andrykiewicz-Feczko
pok. 324
tel. 012 293 58 01
feczkoz@ae.krakow.pl


Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15
Data aktualizacji: 2007-09-10
Data aktualizacji: 2006-09-19
 
 

 Poprzednie wersje 

 
Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek