Biuletyn Informacji Publicznej

Akademii Ekonomicznej w Krakowie

   

Dział Spraw Bytowych Studentów

DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
Budynek Główny, II piętro
faks 012 293-50-27
e-mail: dsb@ae.krakow.pl

Kierownik
Mgr Teresa Krupa, pok. 216

Zastępca kierownika
Mgr Elżbieta Burkot

Dział prowadzi obsługę studentów w zakresie:

  • pomocy materialnej (stypendia, zapomogi losowe),
  • domów studenckich,
  • informacji o kredytach studenckich,
  • ubezpieczeń zdrowotnych.

Przyjmowanie stron: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 11-14.

KIERUNEK, ROK STUDIÓW PRACOWNIK POKÓJ TELEFON
Administracja:
- studia stacjonarne pierwszego stopnia
Maria Poszwa 216 012 293-54-62

Ekonomia:
- studia stacjonarne pierwszego stopnia
- jednolite stacjonarne studia magisterskie
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia - wieczorowe
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia - zaoczne
- studia stacjonarne drugiego stopnia

Maria Poszwa 216 012 293-54-62
Europeistyka:
- studia stacjonarne pierwszego stopnia
Janina Pawlak 218 012 293-54-40
Finanse i rachunkowość:
- studia stacjonarne pierwszego stopnia
- jednolite stacjonarne studia magisterskie
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia - wieczorowe
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia - zaoczne (nazwiska A-Ł)
- studia stacjonarne drugiego stopnia
Lucyna Penpeska 217 012 293-54-69

Finanse i rachunkowość:
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia - zaoczne (nazwiska M-Ź)

Janina Pawlak 218 012 293-54-40
Gospodarka i administracja publiczna:
- studia stacjonarne pierwszego stopnia
Maria Poszwa 216 012 293-54-62
Gospodarka przestrzenna:
- studia stacjonarne pierwszego stopnia
- jednolite stacjonarne studia magisterskie
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia - wieczorowe
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia - zaoczne
Teresa Gajewy 216 012 293-50-27
Informatyka i ekonometria:
- studia stacjonarne pierwszego stopnia
- jednolite stacjonarne studia magisterskie
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia - wieczorowe
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia - zaoczne
Aneta Grzegorczyk 216 012 293-54-63
Stosunki międzynarodowe:
- studia stacjonarne pierwszego stopnia
- jednolite stacjonarne studia magisterskie
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia - wieczorowe
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia - zaoczne
- studia stacjonarne drugiego stopnia
Janina Pawlak 218 012 293-54-40
Towaroznawstwo:
- wszystkie formy studiów.
Teresa Gajewy 216 012 293-50-27
Zarządzanie:
- studia stacjonarne pierwszego stopnia
- jednolite stacjonarne studia magisterskie
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia - wieczorowe
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia - zaoczne (nazwiska od K-Ź)
Jan Ligęza 216 012 293-54-63

Zarządzanie:
- studia stacjonarne drugiego stopnia
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia - zaoczne (nazwiska od A-J)

Aneta Grzegorczyk
216 012 293-54-63

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

kierunek:
Ekonomia,

Finanse i bankowość,

Gospodarka przestrzenna,

Informatyka i ekonometria,
Stosunki międzynarodowe,

Zarządzanie i marketing.

mgr Elżbieta Burkot 216 012 293-54-31
Cudzoziemcy Teresa Gajewy 216 012 293-50-27


Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15
Data aktualizacji: 2006-11-02


Poprzednia wersja

DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
Budynek Główny, II piętro
faks 012 293-50-27
e-mail: dsb@ae.krakow.pl

Kierownik
Mgr Teresa Krupa, pok. 216

Zastępca kierownika
Mgr Elżbieta Burkot

Dział prowadzi obsługę studentów w zakresie:

  • pomocy materialnej (stypendia socjalne, za wyniki w nauce, zapomogi losowe, domy studenckie),
  • rozliczania kosztów praktyki studenckiej,
  • informacji o kredytach studenckich,
  • ubezpieczeń zdrowotnych.

Przyjmowanie stron: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 11-14.

KIERUNEK, ROK STUDIÓW PRACOWNIK POKÓJ TELEFON
Administracja:
- studia stacjonarne.
Maria Poszwa 216 012 293-54-62
Ekonomia:
- studia stacjonarne,
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia.
Maria Poszwa 216 012 293-54-62
Finanse i bankowość:
- studia stacjonarne,
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia.
Lucyna Penpeska 217 012 293-54-69
Gospodarka przestrzenna:
- studia stacjonarne,
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia.
Maria Poszwa 216 012 293-54-62
Informatyka i ekonometria:
- studia stacjonarne,
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia.
Aneta Grzegorczyk 216 012 293-54-63
Stosunki międzynarodowe:
- wszystkie formy studiów.
Janina Pawlak 218 012 293-54-40
Towaroznawstwo:
- wszystkie formy studiów.
Teresa Gajewy 216 012 293-50-27

Zarządzanie i marketing:
- studia stacjonarne – IV rok,
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia – zaoczne – A - J.

Aneta Grzegorczyk
216 012 293-54-63
Zarządzanie i marketing:
- studia stacjonarne I, II, III, V rok,
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia
- wieczorowe,
- studia niestacjonarne pierwszego stopnia – zaoczne – K - Ź.
Jan Ligęza 216 012 293-54-63

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

kierunek:
Ekonomia,

Finanse i bankowość,

Gospodarka przestrzenna,

Informatyka i ekonometria,

Zarządzanie i marketing.

mgr Elżbieta Burkot 216 012 293-54-31
Obcokrajowcy Teresa Gajewy 216 012 293-50-27Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15


Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek