Biuletyn Informacji Publicznej

Akademii Ekonomicznej w Krakowie

   

Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie

SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA
AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
http://www.spiz.ae.krakow.pl/

Pełnomocnik Rektora – Dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
Dr Piotr Buła
tel. 012 293 58 59, 012 293 55 60

Specjalista ds. Programów MBA
Mgr Donata Adler
tel. 012 293 55 25, 012 293 55 61


Sekretariat Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
pawilon E, pok. 078
tel. 012 293 55 60, 012 293 55 61, 012 293 50 29
faks 012 293 50 86
e-mail: spiz@ae.krakow.pl

Biuro Programu MBA
pawilon B, pok. 05
tel. 012 293 55 25
faks 012 293 58 68
e-mail: mba@ae.krakow.pl


Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania funkcjonuje od 1991 r. Prowadzi działalność dydaktyczną, badawczą i doradczą. W ramach działalności dydaktycznej oferuje studia podyplomowe, studia MBA, kursy i szkolenia opracowywane na zlecenie firm.


Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15
Data aktualizacji: 2006-10-27

Poprzednia wersja

SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA
AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
http://www.spiz.ae.krakow.pl/

Pełnomocnik Rektora – Dyrektor Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
Dr Piotr Buła
tel. 012 293 58 59, 012 293 55 60

Zastępca dyrektora, koordynator ds. Programów MBA
Mgr Katarzyna Bień
tel. 012 293 55 25, 012 293 55 61


Sekretariat Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
pawilon E, pok. 078
tel. 012 293 55 60, 012 293 55 61, 012 293 50 29
faks 012 293 50 86
e-mail: spiz@ae.krakow.pl

Biuro Programu MBA
pawilon B, pok. 05
tel. 012 293 55 25
faks 012 293 58 68
e-mail: mba@ae.krakow.pl


Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania funkcjonuje od 1991 r. Prowadzi działalność dydaktyczną, badawczą i doradczą. W ramach działalności dydaktycznej oferuje studia podyplomowe, studia MBA, kursy i szkolenia opracowywane na zlecenie firm.

Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek