Biuletyn Informacji Publicznej

Akademii Ekonomicznej w Krakowie

   

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie

MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE

31-009 Kraków, ul. Szewska 20/3
tel. 012 422-69-19, 012 421-76-68
faks 012 422-69-19
e-mail: msap@ae.krakow.pl
http://www.msap.ae.krakow.pl/

Dyrektor
Dr Marcin Zawicki


Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15


Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek