Biuletyn Informacji Publicznej

Akademii Ekonomicznej w Krakowie

   

Centrum e-Edukacji

CENTRUM E-EDUKACJI

Pełnomocnik Rektora ds. e-Edukacji
dr Jerzy Skrzypek

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
pawilon A, pok. 323 A

tel. 012 293 52 60
e-mail: eoskrzyp@cyf-kr.edu.pl
http://cee.ae.krakow.pl


Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15
Data aktualizacji: 2007-02-09
Data aktualizacji: 2006-07-05
Data aktualizacji: 2006-04-25


Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek