Biuletyn Informacji Publicznej

Akademii Ekonomicznej w Krakowie

   

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek