Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o bieżących postępowaniach, tj.

 

- zamówieniach prowadzonych w jednym z trybów określonych art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych (przetargi)

- oraz innych postępowaniach (m. in. zamówieniach społecznych, zamówieniach z dziedziny nauki i kultury, dialogu technicznym, zapytaniach ofertowych)

 

dostępne są pod adresem: http://przetargi.uek.krakow.pl/

 

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek