Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię / Jednostka: ............................................................................

Adres: ......................................................................

Nr telefonu: ..............................................................

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

dostęp do przeglądania informacji

kserokopia

pliki komputerowe

 

RODZAJ NOŚNIKA:

CD

DVD

 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

  • Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres ..........................................................
  • Przesłanie informacji pocztą na adres** ..............................................................................
  • Odbiór osobisty dokumentów przez wnioskodawcę

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

..................................................... ........................................................

Miejscowość, data, podpis wnioskodawcy

Uwagi:

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Wnioski prosimy kierować na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

lub pocztą elektroniczną:
e-mail: rzecznik@uek.krakow.plData utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15
Data aktualizacji: 2016-11-18

 

Poprzednia wersja

 

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek