Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Wyniki kontroli

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek