Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Organy kolegialne Uczelni

ORGANY KOLEGIALNE UCZELNI

Organami kolegialnymi Uczelni są: Senat i rady wydziałów. Senat może powoływać komisje stałe lub doraźne, określając ich zakres działania; komisji przewodniczy członek Senatu. Komisjami stałymi Senatu są:

  1. Komisja ds. organizacji i rozwoju,
  2. Komisja ds. dydaktyki,
  3. Komisja ds. badań naukowych,
  4. Komisja ds. współpracy z zagranicą,
  5. Komisja ds. finansów,
  6. Komisja ds. wydawnictw,
  7. Komisja ds. rozwoju kadr naukowych,
  8. Komisja ds. akredytacji.
  9. Komisja ds. etyki zawodowej

 

Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-14

Poprzednia wersja

 

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek