Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Prawo uczelniane

PRAWO UCZELNIANE

Prawo uczelniane ustalają: Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, regulaminy.

 

   
Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15
Data aktualizacji: 2007-10-31
Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek