Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Statut

STATUT Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie obowiązujący od dnia 1 października 2019r.  

Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15
 
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-09

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek