Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Władze Rektorskie

WŁADZE REKTORSKIE

Rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów Uczelni. Wykonuje swe funkcje przy pomocy Prorektorów: Prorektora ds. Kształcenia i Studentów, Prorektora ds. Nauki, Prorektora ds. Komunikacji i Współpracy, Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju.


  
Data utworzenia: 2006-02-14
Data publikacji: 2006-02-14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-08
 

Poprzednia wersja

 

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek