Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Senat

Senat

Przewodniczący Senatu

Rektor:
Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół

Prorektorzy

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
Prof. dr hab. Krzysztof Surówka
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski 
Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy
Prof. dr hab. Janina Filek
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju
Prof. dr hab. Janusz Czekaj


Dziekani
Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej
Dziekan Wydziału Finansów i Prawa
Prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski
Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej
Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur
Dziekan Wydziału Towaroznawstwa
Prof. UEK dr hab. inż. Wanda Kudełka
Dziekan Wydziału Zarządzania
Prof. UEK dr hab.  Bogusz Mikuła

Przedstawiciele samodzielnych pracowników naukowych:

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Prof. dr hab. Stanisław Belniak
Prof. dr hab. Jerzy Kornaś
Prof. dr hab. Marek Lisiński
Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna

Wydział Finansów i Prawa
Prof. dr hab. Józefa Famielec
Prof. dr hab. Bogusława Gnela
Prof. dr hab. Wanda Sułkowska
Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
Prof. dr hab. Jacek Purchla

Wydział Towaroznawstwa
Prof. dr hab. Wacław Adamczyk
Prof. UEK dr hab. Stanisław Hornik

Wydział Zarządzania
Prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk
Prof. dr hab. Renata Oczkowska
Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski
Prof. dr hab. Dariusz Wędzki
Prof. UEK dr hab. Paweł Lula
Prof. UEK dr hab. Barbara Pawełek
Dr hab. Dariusz Put

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Dr Krzysztof Machaczka
Dr Czesława Pilarska  

Wydział Finansów i Prawa
Dr Aleksandra Jurkowska
Dr Joanna Rutkowska

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Dr Jarosław Bober

Wydział Towaroznawstwa
Dr inż. Paweł Turek

Wydział Zarządzania
Dr Ireneusz Górowski
Dr Tomasz Rojek


Jednostki Międzywydziałowe i Ogólnouczelniane
Mgr Lucyna Wilinkiewicz-Górniak

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
Mgr Małgorzata Macuga
Mgr Halina Nosal
Mgr Mirosław Chechelski

Przedstawiciele doktorantów i studentów:
Mgr Małgorzata Wesołowska
Artur Brzózka
Monika Dziarkowska
Marcin Gandera
Eryk Kądziela
Przemysław Ogórek
Agnieszka Stanuch
Jakub Truty
Izabela Wiśniewska


Pozostali członkowie z głosem doradczym:
Przedstawiciel MZZPN

Prof. UEK dr hab. Piotr Buła
Prezes ZNP
Dr Janusz Raganiewicz
Przewodniczący NSZZ "Solidarność"
Dr Jan Tatar
Dyrektor Biblioteki
Mgr Elżbieta Golec-Nycz
Kwestor
Mgr Józef Andrzej Laskowski


Data utworzenia: 2008-09-02
Data publikacji: 2008-09-02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-01
 

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek