Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Pion Rektora

PION REKTORA

Rektor sprawuje także nadzór nad administracją uczelni. Administrację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stanowią jednostki organizacyjne podporządkowane bezpośrednio Rektorowi, Prorektorom oraz Kanclerzowi. W pionie Rektora zgrupowane są następujące jednostki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Finansów, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Wydział Towaroznawstwa, Wydział Zarządzania, Kancelaria Rektora, Dział Organizacyjno-Prawny, Dział Spraw Pracowniczych, Zespół Audytu Wewnętrznego, Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji, Stanowisko ds. Obronnych, Zespół BHP oraz Ochrony Przeciwpożarowej.                          

Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-06

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek