Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Pion Prorektora ds. Kształcenia i Studentów

PION PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW

W pionie Prorektora ds. Kształcenia i Studentów zgrupowane są następujące jednostki organizacyjne: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Centrum e-Learningu, Biuro Programów Zagranicznych, Krakowska Szkoła Biznesu , Dział Nauczania, Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów, Biuro Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia.

      
Data utworzenia: 2008-10-24
Data publikacji: 2008-10-24
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-06

Poprzednia wersja

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek