Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Dział Nauczania

DZIAŁ NAUCZANIA

ul. Rakowicka 27, 51-510 Kraków
Budynek Główny, pok. 106–108, 210A
tel./faks 12 293-51-45
e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

Kierownik
Mgr inż. Małgorzata Macuga
pok. 107a
tel. 12 293 51 55
macugam@uek.krakow.pl

Zastępca kierownika
Mgr Martyna Bulira
pok. 108
tel. 12 293 50 22

Rekrutacja
Mgr inż. Edyta Janicka, tel. 12 293-54-25, pok. 108;
Mgr Magdalena Skowiniak-Jałocha, tel. 12 293-56-28, pok. 107;
Rekrutacja - udzielanie informacji o zasadach przyjęć na studia. Przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia .
Dokumentowanie działalności organizacji studenckich i studenckich kół naukowych.
Przyjmowanie stron: od poniedziałku do piątku w godz. 9–14

Harmonogramy - pok 106
Mgr inż. Maria Jastrzębska, tel. 12 293-51-50;
Mgr inż. Bogumiła Magdalena Szymańska, tel. 12 293-50-21;
Mgr inż. Anna Tatar, tel. 12 293-51-85;
Mgr Anna Janczar, tel. 12 293 54 95;
Opracowywanie harmonogramów zajęć. Wprowadzanie w trakcie roku akademickiego zmian w harmonogramach, spowodowanych przyczynami obiektywnymi, oraz informowanie o nich pracowników i studentów. Rezerwacja sal na egzaminy sesyjne, konferencje, sympozja (na potrzeby własne Uczelni i w celach komercyjnych).

Kontrola Dyplomów
Mgr inż. Ewa Rosiewicz-Pioterek, tel. 12 293 57 89, pok. 106A;
Anna Wietrzyńska, tel. 12 293 55 13, pok. 210A;
Iwona Kwaśniewska, tel. 12 293 58 02, pok. 106A;
Mgr Magdalena Płachta, tel. 12 293 56 12, pok. 210A


Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 201-10-24


   
Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek