Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów

DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
Budynek Główny, II piętro, pok. 214-218


Główny specjalista, Kierownik Działu
Mgr Teresa Krupa,
pok.214, tel/faks/ (+48 12)  293 51 30, e-mail: krupat@uek.krakow.pl

Dział prowadzi obsługę studentów i doktorantów w zakresie:

  • stypendia: socjalne, rektora dla najlepszych studentów, dla najlepszych doktorantów, specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendia doktoranckie
  • stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego
  • zapomogi losowe,
  • domy studenckie
  • ubezpieczenia zdrowotne,
  • informacja o kredytach studenckich.
  •   

Studenci i doktoranci przyjmowani są w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 11- 14.  


Pracownicy:
Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek