Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów

DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
Budynek Główny, II piętro, pok. 214-218


Główny specjalista, Kierownik Działu
Mgr Teresa Krupa,
pok.214, tel/faks/ (+48 12)  293 51 30, e-mail: krupat@uek.krakow.pl

Dział prowadzi obsługę studentów i doktorantów w zakresie:

                    
 • stypendia: socjalne, rektora dla najlepszych studentów, dla najlepszych doktorantów, specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 •      
 • stypendia doktoranckie
 • stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego
 •      
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
 •      
 • zapomogi losowe,
 •      
 • domy studenckie
 •      
 • ubezpieczenia zdrowotne,
 •      
 • informacja o kredytach studenckich.
 •   
               

Studenci i doktoranci przyjmowani są w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 11- 14. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

Kierunek   Forma /stopień studiów

  
  

Pracownik

  
  

Pokój

  
  

Telefon/faks/e-mail

  
  

Administracja

  
  

mgr   Magdalena Talaga

  
  

218

  
  

(12)293-54-40   talagam@uek.krakow.pl

  
  

Analityka   gospodarcza

  
  

Aneta   Grzegorczyk

  
  

216

  
  

(12)293-54-63   grzegoa@uek.krakow.pl

  
  

Ekonomia

  
  

Maria   Poszwa

  
  

216

  
  

(12)293-54-62   poszwam@uek.krakow.pl

  
  

Europeistyka

  
  

mgr inż.   Edyta Pałka

  
  

216

  
  

(12)293-51-34

  

palkae@uek.krakow.pl

  
  

Finanse i   rachunkowość Studia   licencjackie: Stacjonarne ( IS ) Niestacjonarne ( INs )
   Studia magisterskie: Stacjonarne ( II S ) Niestacjonarne (II Ns)

  
  

mgr Iwona   Dobrowolska
   mgr Iwona Malczyk

  
  

217 215

  
  

(12)293-54-69   dobrowoi@uek.krakow.pl
   (12)293-54-31 malczyki@uek.krakow.pl

  
  

Gospodarka   i administracja publiczna

  
  

Maria   Poszwa

  
  

216

  
  

(12)293-54-62   poszwam@uek.krakow.pl

  
  

Gospodarka   przestrzenna Studia   licencjackie i magis-terskie (IS, IIS, INs, II Ns )
   Studia inżynierskie ( IS, INs )

  
  

Aleksandra   Kwiecień

  
  

217 215

  
  

(12)293-50-27   kwieciea@uek.krakow.pl

  
  

Informatyka   i ekonometria

  
  

Aneta   Grzegorczyk

  
  

216

  
  

(12)293-54-63   grzegoa@uek.krakow.pl

  
  

Informatyka   stosowana

  
  

Aneta   Grzegorczyk

  
  

216

  
  

(12)293-54-63   grzegoa@uek.krakow.pl

  
  

Międzynarodowe   stosunki gospodarcze

  
  

mgr inż.   Edyta Pałka

  
  

216

  
  

(12)293-51-34

  

palkae@uek.krakow.pl

  
  

Rachunkowość   i controlling

  
  

Jan Ligęza

mgr inż.   Edyta Pałka


  
  

216

  
(12)293-51-35
ligezaj@uek.krakow.p

(12)293-51-34

palkae@uek.krakow.pl


  

Stosunki   międzynarodowe

  
  

mgr   Magdalena Talaga

  
  

218

  
  

(12)293-54-40   talagam@uek.krakow.pl

  
  

Socjologia

  
  

mgr inż.   Edyta Pałka

  
  

216

  
  

(12)293-51-34

  

palkae@uek.krakow.pl

  
  

Towaroznawstwo  

  
  

Aleksandra   Kwiecień

  
  

215

  
  

(12)293-50-27   kwieciea@uek.krakow.pl

  
  

Turystyka   i rekreacja

  
  

Aneta   Grzegorczyk

  
  

216

  
  

(12)293-54-63   grzegoa@uek.krakow.pl

  
  

Zarządzanie  

  
  

Jan Ligęza  

  
  

216

  
  

(12)293-51-35

  

ligezaj@uek.krakow.pl

  
  

Zarządzanie   i inżynieria produkcji

  
  

Aleksandra   Kwiecień

  
  

215

  
  

(12)293-50-27   kwieciea@uek.krakow.pl

  
  

Cudzoziemcy -stypendyści strony polskiej   (skierowani przez BUiWM)

  
  

Aneta   Grzegorczyk

  
  

216

  
  

(12)293-54-63   grzegoa@uek.krakow.pl

  
  

Doktoranci   UEK

  
  

mgr   Magdalena Talaga

  
  

218

  
  

(12)293-54-40   talagam@uek.krakow.pl

  
  

Ubezpieczenie   zdrowotne studentów   i doktorantów

  
  

Maria   Poszwa

  
  

216

  
  

(12)293-54-62   poszwam@uek.krakow.pl

  
                                                           
Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-23
Poprzednia wersja

 

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek