Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Pion Prorektora ds. Nauki

PION PROREKTORA DS. NAUKI

W pionie Prorektora ds. Nauki zgrupowane są następujące jednostki organizacyjne: Dział Współpracy Międzynarodowej, Ośrodek Badań Europejskich im. Józefa Retingera,  Biblioteka Główna, Dział Nauki i Transferu Wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

    
Data utworzenia: 2008-10-24
Data publikacji: 2008-10-24
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-22


Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek