Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Pion Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju

PION PROREKTORA ds. ORGANIZACJI I ROZWOJU

W pionie Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju zgrupowane są następujące jednostki organizacyjne: Dział Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, Stanowisko ds. Organizacji Procesu Zarządzania Ryzykiem i Sprawozdawczości, Archiwum, Zakład Poligraficzny.  

Data utworzenia: 2012-09-26
Data publikacji: 2012-09-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-03
 

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek