Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Kanclerz - Pion Kanclerza

KANCLERZ
Mgr Mirosław Chechelski
tel./faks 12 293 50 06
tel. 12 293 54 22, 12 293 54 79, 12 293 50 05

Adres:
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Budynek Główny, pok. 202

 

PION KANCLERZA

Kanclerz kieruje administracją i gospodarką uczelni w zakresie określonym przez Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Rektora i podlega Rektorowi. W pionie Kanclerza zgrupowane są następujące jednostki organizacyjne: Sekretariat Kanclerza, Centrum Informatyki, Dział Socjalny, Dział Rozliczeń Studentów i Doktorantów, Dział Zamówień Publicznych, Dział Zaopatrzenia, Dział Inwestycji i Remontów, Dział Techniczny, Dział Administracyjno-Gospodarczy, Administracja Domów Studenckich,  Kwestor z podległymi mu jednostkami.

  
Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-12


Poprzednia wersja

 

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek