Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Rzecznicy Dyscyplinarni

RZECZNICY DYSCYPLINARNI na okres kadencji 2012-2016

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich
prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar
tel. 12 293 55 80

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Doktorantów i Studentów
dr Kinga Michałowska
tel. 12 293 51 62

Data utworzenia: 2008-10-24
Data publikacji: 2008-10-24
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-30
 Poprzednia wersja

 

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek