Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Oferty pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie


Konkurs na 1 stanowisko lektora języka angielskiego w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Językowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (zgłoszenia do 15 maja 2021 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i  jakości w Katedrze Zarządzania Jakością Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do 15 maja 2021 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji w Katedrze Gospodarki Publicznej Instytutu Polityk Publicznych i Administracji Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do 15 maja 2021 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie prawo w Katedrze  Prawa Karnego Instytutu Prawa Kolegium  Ekonomii, Finansów i Prawa (zgłoszenia do 15 maja 2021 r.).

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń do konkursów

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do 15 stycznia 2021 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Turystyki Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do 15 grudnia 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do 15 stycznia 2021 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Instytutu Prawa Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa (zgłoszenia do 15 stycznia 2021 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do 25 września 2020 r.).


Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do 11 września 2020 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do 11 września 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Instytutu Zarządzania w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do 11 września 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Marketingu Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do 11 września 2020 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do 11 września 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa (zgłoszenia do 11 września 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Mikroekonomii Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa (zgłoszenia do 11 września 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Statystyki Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa (zgłoszenia do 11 września 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Instytutu Finansów Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa (zgłoszenia do 31 sierpnia 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Opakowalnictwa Towarów Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do 31 sierpnia 2020 r. ).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Instytutu Prawa Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa (zgłoszenia do 31 sierpnia 2020 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Instytutu Prawa Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa (zgłoszenia do 31 sierpnia 2020 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Rozwoju Organizacji Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa (zgłoszenia do 31 sierpnia 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Procesu Zarządzania Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do 31 sierpnia 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Zarządzania Procesowego Instytutu Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do 31 sierpnia 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Instytutu Finansów Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa (zgłoszenia do  31 sierpnia 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Prawa (zgłoszenia do  20 lipca 2020 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do 29 maja 2020 r.)

Konkurs na stanowisko instruktora w grupie pracowników  dydaktycznych w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (zgłoszenia do  29 maja 2020 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do  29 maja 2020 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Studiów Politycznych Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do  29 maja 2020 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Instytutu Prawa Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa  (zgłoszenia do  29 maja 2020 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do  29 maja 2020 r.).

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko psychologa Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (zgłoszenia do 31 marca 2020 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do 26 lutego 2020 r.).

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Polityk Publicznych Instytutu Polityk Publicznych i Administracji Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do 26 lutego 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Gospodarki Publicznej Instytutu Polityk Publicznych i Administracji Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do 26 lutego 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa (zgłoszenia do 26 lutego 2020 r.).

Konkurs na dwa stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Empirycznych Analiz Stabilności Gospodarczej Instytutu Polityk Publicznych i Administracji Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do 26 lutego 2020 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Polityk Regulacyjnych Instytutu Polityk Publicznych i Administracji Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do 26 lutego 2020 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Karnego w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa (zgłoszenia do 27 stycznia 2020 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  w Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa (zgłoszenia do 27 stycznia 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Instytutu Zarządzania w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do 27 stycznia 2020 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Instytutu Prawa w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa (zgłoszenia do 27 stycznia 2020 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze  Polityki Przemysłowej Instytutu Finansów w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa(zgłoszenia do 27 stycznia 2020 r.

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Zarządzania Organizacjami Publicznymi w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do 27 stycznia 2020 r.

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania  Instytutu Zarządzania  w Kolegium Nauki o Zarządzaniu i Jakości (zgłoszenia do 27 stycznia 2020 r.).

Konkurs na stanowisko Kierownika Działu Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych (zgłoszenia do 31 października 2019 r.).

Konkurs na stanowisko Dyrektora  Działu Procesów i Technologii Informatycznych (w organizacji) – (zgłoszenia do 31 października 2019 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Gospodarki  Publicznej na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do 21 października 2019 r.).
Konkurs na stanowisko programisty (zgłoszenia do 14 września 2019 r.).
Konkurs na 2 stanowiska asystenta w Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem (zgłoszenia do 10 września 2018 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zachowań Organizacyjnych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do 3 września 2018 r.).
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 15 maja 2018 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 15 maja 2018 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do 15 maja 2018 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Makroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 16 lutego 2018 r.).

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi administracyjno-finansowej (zgłoszenia do 23 stycznia 2018 r.).

Konkurs na stanowisko kierownika Dziekanatu na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do 19 stycznia 2018 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze  Historii Myśli Ekonomicznej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 15 stycznia 2018 r.).

Konkurs na 4 stanowiska lektora języka angielskiego w Centrum Językowym (zgłoszenia do 12 stycznia 2018 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Nauk Politycznych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 10 stycznia 2018 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem (zgłoszenia do 10 stycznia 2018 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Administracji Publicznej na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do 10 stycznia 2018 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do 10 stycznia 2018 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 15 grudnia 2017 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 24 listopada 2017 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do 27 października 2017 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do 11 września 2017 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 11 września 2017 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do 11 września 2017 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 11 września 2017 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do 11 września 2017 r.).

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze Matematyki na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do 11  września 2017 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Rynków Finansowych na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do 11 września 2017 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do 11 września 2017 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Systemów Obliczeniowych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do 11 września 2017 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Systemów Obliczeniowych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do 11 września 2017 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Opakowalnictwa Towarów na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do 11 września 2017 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do 8 września 2017 r.).

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze Rachunkowości  Finansowej  na Wydziale Finansów i Prawa  (zgłoszenia do 8 września 2017 r.).

Konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 4 września 2017 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Administracji Publicznej na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do 13 lipca 2017 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w  Katedrze Opakowalnictwa Towarów na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 30 czerwca 2017 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 20 czerwca 2017 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 20 czerwca 2017 r.).

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Katedrze Gospodarki Regionalnej na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do 17 maja 2017 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Gospodarki Regionalnej na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do 17 maja 2017 r.).

Konkurs na trzy stanowiska asystenta w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do 15 maja 2017 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do 15 maja 2017 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w  w  Katedrze Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 30 kwietnia 2017 r.).

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do 28 kwietnia 2017 r.)

Konkurs na stanowisko wykładowcy języka angielskiego w Centrum Językowym (zgłoszenia do 28 kwietnia 2017 r.)

Konkurs na 8 stanowisk lektora języka angielskiego w Centrum Językowym (zgłoszenia do dnia 28 kwietnia 2017 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Procesowego na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do 6 marca 2017 r.).

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Procesowego na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do 6 marca 2017 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zachowań Organizacyjnych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do 22 lutego 2017 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w  Katedrze Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 12 lutego 2017 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w  Katedrze Finansów Przedsiębiorstw na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do 13 lutego 2017 r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do 13 lutego 2017 r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do 13 lutego 2017 r.)

Praca w Centrum Informatyki na stanowisku – programista (zgłoszenia do 12 stycznia 2016 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 23 stycznia 2017 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Procesu Zarządzania na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do 23 stycznia 2017 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 23 stycznia 2017 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta Katedrze Bankowości na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do dnia 23 stycznia 2017 r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów i Prawa (zgłoszenia do dnia 28 listopada 2016 r.)

Konkurs na stanowisko lektora języka rosyjskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do dnia 14 listopada 2016 r.)

Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do dnia 14 listopada 2016 r.)

Konkurs na stanowisko lektora języka chińskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do dnia 14 listopada 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 26 października 2016 r.)

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 2 listopada 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do dnia 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta  Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Polityki Przemysłowej i Ekologicznej (zgłoszenia do dnia 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta Katedrze Opakowalnictwa Towarów na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania  (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na dwa stanowiska lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w  Katedrze Procesu Zarządzania na Wydziale Zarządzania  (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Psychologii i Dydaktyki na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko wykładowcy języka angielskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Katedrze Matematyki na Wydziale Finansów (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Filozofii na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na profesora nadzwyczajnego w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw na Wydziale Finansów (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Polityki Przemysłowej i Ekologicznej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko lektora języka chińskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych na Wydziale Finansów (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Katedrze Gospodarki Regionalnej  na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Gospodarki Regionalnej na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej
(zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Studiów Europejskich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Opakowalnictwa Towarów na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych  (zgłoszenia do 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Teorii Ekonomii w Katedrze Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 9 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do dnia 1 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Filozofii na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej (zgłoszenia do dnia 1 września 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 30 czerwca 2016 r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 20 czerwca 2016 r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Nauk Politycznych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 20 czerwca 2016 r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Makroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 20 czerwca 2016 r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 20 czerwca 2016 r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Systemów Obliczeniowych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 20 czerwca 2016 r.)

Konkurs na stanowisko instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (zgłoszenia do dnia 22 czerwca 2016 r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 16 czerwca 2016 r.)

Konkurs  na trzy stanowiska lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do dnia 8 czerwca 2016 r.)


Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Procesu Zarządzania na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 31 maja 2016 r.)

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Informatyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 30 maja 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do 10 maja 2016 r.)

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do 8 kwietnia 2016 r.)

Konkurs na stanowisko wykładowcy języka hiszpańskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do 15 kwietnia 2016 r.)

Konkurs na stanowisko wykładowcy języka rosyjskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do 15 kwietnia 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów na Wydziale Finansów (zgłoszenia do 31 marca 2016 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 31 marca 2016 r.)
Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do 31 stycznia 2016 r.)

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Procesu Zarządzania na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do 22 stycznia 2016 r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 15.01.2016 r.) Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Gospodarki Regionalnej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2015 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Gospodarki Regionalnej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2015 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów(zgłoszenia do dnia 10.09.2015 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2015 r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2015 r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 10.09.2015 r.)
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Publicznego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 26.11.2014r.)

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 31.10.2014r.)

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Turystyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 31.10.2014r.)

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem na Wydziale Finansów(zgłoszenia do dnia 14.10.2014r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w  Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 10.10.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Polityki Przemysłowej i Ekologicznej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Gospodarki Regionalnej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Analizy Rynku i Badań Marketingowych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)  

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Statystyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)                  

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Matematyki na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)    

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Katedrze Finansów na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w  Katedrze Matematyki na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w  Katedrze Systemów Obliczeniowych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zachowań Organizacyjnych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 10.09.2014r.)

Konkurs na stanowisko wykładowcy języka włoskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do dnia 23.06.2014r.)

Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do dnia 23.06.2014r.)

Konkurs na dwa stanowiska profesora zwyczajnego w Katedrze Finansów Samorządowych na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 18.06.2014r.)           

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 2.07.2014r.)       

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 3.07.2014r.)       

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Socjologii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 3.07.2014r.)        

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 09.06.2014r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 09.06.2014r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 09.06.2014r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 09.06.2014r.)       

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 28.04.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zachowań Organizacyjnych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 11.04.2014r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego na Wydziale Towaroznawstwa(zgłoszenia do dnia 24.03.2014r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 24.03.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 03.03.2014r.)

Konkurs na 1 stanowisko lektora języka włoskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do dnia 01.03.2014r.)       

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 21.02.2014r.) 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Matematyki na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.02.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Matematyki na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.02.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 24.01.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Prognoz Katedry Statystyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 24.01.2014r.)

Konkurs na 1 stanowisko wykładowcy języka rosyjskiego i 1 stanowisko starszego wykładowcy języka angielskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do dnia 15.01.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 10.01.2014r.)

  Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 7.01.2014r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Mikrobiologii na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 19.12.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Polityki Przemysłowej i Ekologicznej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 19.12.2013r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 05.12.2013r.) 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 29.11.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 08.11.2013r.)

Konkurs na stanowisko wykładowcy języka hiszpańskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do dnia 04.11.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 25.10.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 09.10.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Zakładzie Mikroekonometrii i Badań Operacyjnych Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 20.09.2013r.)   

Konkurs na stanowisko administratora komputerowych systemów sieciowych w Centrum Informatyki (zgłoszenia do dnia 26.08.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w  Katedrze Studiów Europejskich (zgłoszenia do dnia 10.09.2013r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w  Katedrze Prawa Zakładzie Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2013r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w  Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2013r.)

Konkurs stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Opakowalnictwa Towarów na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 10.09.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekonometrii Finansowej i Makroekonometrii Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.09.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Studiów Europejskich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 10.09.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w  Katedrze Gospodarki Regionalnej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w  Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.09.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunktaw Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 10.09.2013r.)

Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiegow Studium Języków Obcych (zgłoszenia do dnia 10.09.2013r.)

Konkurs na stanowisko lektora języka rosyjskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do dnia 10.09.2013r.)           

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Gospodarki Regionalnej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2013r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Katedrze Matematyki na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Statystyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.09.2013r.)           

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 04.07.2013r.) 

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 21.06.2013r.)               

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Metrologii i Analizy Instrumentalnej na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 24.06.2013r.)                

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Systemów Obliczeniowych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 19.06.2013r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 10.06.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów Samorządowych na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.06.2013r.)

Konkurs na 3 stanowiska starszego wykładowcy języka angielskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do dnia 10.06.2013r.)

Konkurs na 1 stanowisko starszego wykładowcy oraz 1 stanowisko wykładowcy języka niemieckiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do dnia 10.06.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Informatyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 15.03.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 02.04.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Rynków Finansowych na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 04.03.2013r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w Katedrze Statystyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 28.02.2013r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w Zakładzie Ekonometrii Finansowej i Makroekonometrii Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 28.02.2013r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w Zakładzie Mikroekonometrii i Badań Operacyjnych Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 28.02.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Statystyki Społecznej Katedry Statystykina Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 20.02.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 14.02.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 08.02.2013r.)       

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze Gospodarki Regionalnej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 18.01.2013r.)  

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Procesu Zarządzania na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 14.01.2013r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Katedrze Polityki Przemysłowej i Ekologicznej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 15.01.2013r.)

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Nauk Politycznych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 09.01.2013r.)

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Socjologii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 09.01.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 09.01.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 06.01.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Makroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 07.01.2013r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 07.01.2013r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Makroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 18.12.2012r.)

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 28.11.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 14.11.2012r.)

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego (zgłoszenia do dnia 05.11.2012r.)

Konkurs na stanowisko Kierownika Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego (zgłoszenia do dnia 05.11.2012r.)

Konkurs na stanowisko Kierownika Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Ekonomicznego (zgłoszenia do dnia 05.11.2012r.)

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy języka hiszpańskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do dnia 09.11.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Ekonomii Stosowanej na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 10.09.2012r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Katedrze Matematyki na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2012r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Katedrze Opakowalnictwa Towarów na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 10.09.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.09.2012r.)

Konkurs na stanowisko profesora wizytującego Katedry Technologii i Ekologii Wyrobów na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 10.09.2012r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 10.09.2012r.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 10.09.2012r.)

Konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Chemii Ogólnej na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 10.09.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekonometrii Finansowej i Makroekonometrii Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.09.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w  Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.09.2012r.)

Konkurs na: 3 stanowiska starszego wykładowcy języka angielskiego w Studium Języków Obcych (zgłoszenia do dnia 10.09.2012r.)     

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii Stosowanej na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 10.09.2012r.)    

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Prawa na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Metrologii i Analizy Instrumentalnej na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 10.09.2012r.)

   

Konkurs na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego w Bibliotece Głównej (zgłoszenia do dnia 26.07.2012r.)

Konkurs na stanowisko profesora wizytującego - kierownika Katedry Psychologii i Dydaktyki (zgłoszenia do dnia 17.07.2012r.)   

Konkurs na stanowisko profesora wizytującego --kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 17.07.2012r.)      

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Mikrobiologii na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 11.07.2012r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 11.07.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 11.07.2012r.)    

Konkurs na stanowisko profesora - kierownika Katedry Chemii Ogólnej na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 05.07.2012r.)   

Konkurs na stanowisko adiunkta  w Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 03.07.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Zakładzie Bankowości Katedry Finansów na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 29.06.2012r.)

Konkurs stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Turystyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 20.06.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk Politycznych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 14.06.2012r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 18.06.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Studiów Europejskich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 13.06.2012r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Katedrze Rynków Finansowych na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 13.06.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 13.06.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 14.06.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 28.05.2012r.)  

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 12.03.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 12.03.2012r.)

  Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Ogólnej na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 23.02.2012r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Finansów na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 23.02.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Gospodarki Regionalnej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 23.02.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 23.02.2012r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 23.02.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.02.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 10.02.2012r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 10.02.2012r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Katedrze Rynków Finansowych na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.02.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 08.02.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 08.02.2012r.)

     Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 02.02.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 01.02.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 01.02.2012r.)    

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Matematyki na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 19.01.2012r.)

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Analiz Strategicznych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 18.01.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Socjologii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 18.01.2012r.)   

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 11.01.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Metrologii i Analizy Instrumentalnej na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 11.01.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 09.01.2012r.)

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Makroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 09.01.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 05.01.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Mikrobiologii na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 05.01.2012r.)

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Procesu Zarządzania na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 02.01.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Procesu Zarządzania na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 02.01.2012r.)

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 02.01.2012r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 16.12.2011r.)

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 16.12.2011r.)

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 16.12.2011r.)

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Informatyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 07.12.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Informatyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 07.12.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 07.12.2011r.)

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 05.12.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 05.12.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 05.12.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 02.12.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Polityki Przemysłowej i Ekologicznej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 25.11.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 18.11.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Statystyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 18.11.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 09.11.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 09.09.2011r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Katedrze Matematyki na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 09.09.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa  na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 09.09.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Gospodarczej  Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 09.09.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Studiów Europejskich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 09.09.2011r.) 

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego - kierownika Katedry Teorii Ekonomii (zgłoszenia do dnia 09.09.2011r.) 

 Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 09.09.2011r.) 

  Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 09.09.2011r.) 

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego  w Katedrze Gospodarki Regionalnej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 16.06.2011r.) 

 Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Gospodarki Regionalnej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 16.06.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Studiów Europejskich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 06.06.2011r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Turystyki na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 28.02.2011r.)  

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych(zgłoszenia do dnia 11.02.2011r.)  

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych(zgłoszenia do dnia 20.01.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii i Dydaktyki na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych  (zgłoszenia do dnia 20.01.2011r.)  

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych  (zgłoszenia do dnia 10.01.2011r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Nauk Politycznych na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych  (zgłoszenia do dnia 10.09.2010r.)

 Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Mikrobiologii na Wydziale Towaroznawstwa  (zgłoszenia do dnia 10.09.2010r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Katedrze Finansów na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2010r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta lub asystenta w Katedrze Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów  (zgłoszenia do dnia 10.09.2010r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta lub asystenta w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych  (zgłoszenia do dnia 10.09.2010r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Turystyki na Wydziale Zarządzania  (zgłoszenia do dnia 10.09.2010r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych  (zgłoszenia do dnia 10.09.2010r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Turystyki na Wydziale Zarządzania  (zgłoszenia do dnia 10.09.2010r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Finansów na Wydziale Finansów  (zgłoszenia do dnia 9.09.2010r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Europejskiej Integracji Gospodarczej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych  (zgłoszenia do dnia 10.09.2010r.)

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze Socjologii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych  (zgłoszenia do dnia 10.09.2010r.)

Konkurs  na stanowisko asystenta w Katedrze Towaroznawstwa Żywności na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 09.09.2010r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Systemów Obliczeniowych na Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 09.09.2010r.)

Konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Matematyki na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 09.09.2010r.)

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Turystyki na Wydziale Zarządzania  (zgłoszenia do dnia 30.06.2010r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Studiów Europejskich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych  (zgłoszenia do dnia 10.06.2010r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 15.06.2010r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwna Wydziale Zarządzania (zgłoszenia do dnia 19.02.2010r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 5.02.2010r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Ubezpieczeń na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 20.01.2010r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Polityki Przemysłowej i Ekologicznej na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 20.01.2010r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Socjologii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 20.01.2010r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Publicznego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 20.01.2010r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 20.01.2010r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Ogólnej na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 15.01.2010r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Towaroznawstwa Przemysłowego na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 15.01.2010r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Towaroznawstwa Żywności na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 15.01.2010r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Chemii Ogólnej na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 15.01.2010r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 10.09.2009r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Makroekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (zgłoszenia do dnia 10.09.2009r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii i Dydaktyki (zgłoszenia do dnia 10.09.2009r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Jakością na Wydziale Towaroznawstwa (zgłoszenia do dnia 10.09.2009r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Ubezpieczeń na Wydziale Finansów (zgłoszenia do dnia 10.09.2009r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Publicznego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (składanie ofert do dnia 10.06.2009r.)

Konkurs na stanowisko DYREKTORA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ (składanie ofert do dnia 01.06.2009r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (składanie ofert do dnia 31.05.2009r.)

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU (składanie ofert do dnia 20.05.2009r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Publicznego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (składanie ofert do dnia 16.02.2009r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Procesu Zarządzania (składanie ofert do dnia 10.02.2009r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Mikroekonomii (składanie ofert do dnia 10.02.2009r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Statystyki na Wydziale Zarządzania (składanie ofert do dnia 6.02.2009r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy (składanie ofert do dnia 6.02.2009r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Turystyki (składanie ofert do dnia 6.02.2009r.)

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych (składanie ofert do dnia 6.02.2009r.)

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Publicznego (składanie ofert do dnia 9.01.2009 r.)     
Data utworzenia: 2008-11-20
Data publikacji: 2008-11-20
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-03
Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek