Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Pełnomocnicy Rektora

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek