Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Zamówienia na usługi o charakterze niepriorytetowym udzielane na podstawie art. 5a PzpU

Zamówienia na usługi o charakterze niepriorytetowym udzielane na podstawie art. 5a PzpU
Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek