Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Zamówienia z dziedziny nauki i kultury (art. 4 pkt. 8a i 8b PzpU)

Zamówienia z dziedziny nauki i kultury (art. 4 pkt. 8a i 8b PzpU)
Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek