Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Pion Prorektora ds. Komunikacji i Współpracy

PION PROREKTORA DS. KOMUNIKACJI  I WSPÓŁPRACY

W pionie Prorektora ds. Komunikacji i Współpracy zgrupowane są następujące jednostki organizacyjne: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Sekcja Promocji, Akademickie Centrum Kariery, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.


Data utworzenia: 2016-08-31
Data publikacji: 2012-08-31

Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-05
 Poprzednia wersja

 

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek