Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Informacja o wysokości opłat za usługi edukacyjneData utworzenia: 2019-07-22
Data publikacji: 2019-07-22
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-16
Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek