Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2020/2021

Data utworzenia: 2019-07-23
Data publikacji: 2019-07-23
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-11
Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek