Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Zasady postępowania dotyczące określonych grup doktorantów w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 85)   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie nr 5/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.
Data utworzenia: 2020-02-10
Data publikacji: 2020-02-10
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-10

Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek