Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2021/2022
Data utworzenia: 2020-10-09
Data publikacji: 2020-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-09
Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek