Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu w dyscyplinie ekonomia i finanse w Katedrze Handlu Zagranicznego Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i PrawaZałączniki:

Konkurs
Competition