Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze etatu w dyscyplinie nauki ekonomia i finanse w Katedrze Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Instytutu Finansów Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

The Rector of the Cracow University of Economics hereby announces a vacancy competition for the full-time position of “asystent”/assistant lecturer/ in the group of research and teaching employees in the discipline of economics and finance at the Department of Banking and Global Financial System of the Institute of Finance of the College of Economics, Finance and LawZałączniki:

Konkurs
Competition