Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze etatu w dyscyplinie ekonomia i finanse w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

The Rector of the Krakow University of Economics hereby announces a vacancy competition for the full-time position of assistant lecturer “asystent” in the group of research and teaching employees in the discipline of economics and finance at the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Institute of Economics of the College of Economics, Finance and LawZałączniki:

Konkurs
Competition
Informacja o wyniku konkursu