W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27 | 31-510 Kraków

Centrala telefoniczna:
+48 12 293 57 00
+48 12 293 52 00

Uchwały 2017

uchwała nr: 46/2017
uchwała nr 46/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie ustanowienia Nagrody im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 45/2017
uchwała nr 45/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad powierzania nauczycielom akademickim godzin ponadwymiarowych w latach akademickich 2017/2018 oraz 2018/2019, z późniejszymi zmianami oraz zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad powierzania nauczycielom akademickim godzin ponadwymiarowych
zmieniająca uchwałę nr 35/2017, 28/2016,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 44/2017
uchwała nr 44/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019
zmieniająca uchwałę nr 28/2017,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 43/2017
uchwała nr 43/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2018/2019
zmieniająca uchwałę nr 27/2017,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 42/2017
uchwała nr 42/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 41/2017
uchwała nr 41/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie wyrażenia opinii Senatu UEK dotyczącej recenzji dorobku naukowego prof. Roberta Engle sporządzonej przez prof. dr hab. Jacka Osiewalskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 40/2017
uchwała nr 40/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad powierzania nauczycielom akademickim godzin ponadwymiarowych w latach akademickich 2017/2018 oraz 2018/2019
zmieniająca uchwałę nr 35/2017,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 39/2017
uchwała nr 39/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie w sprawie Regulaminu studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
zmieniająca uchwałę nr 16/2015,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 38/2017
uchwała nr 38/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie wzoru aneksu do umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w związku z przeniesieniem studentów UEK do Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (PONE)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 37/2017
uchwała nr 37/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 36/2017
uchwała nr 36/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 35/2017
uchwała nr 35/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad powierzania nauczycielom akademickim godzin ponadwymiarowych w latach akademickich 2017/2018 oraz 2018/2019
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 34/2017
uchwała nr 34/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 33/2017
uchwała nr 33/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2017 rok oraz ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników w 2017 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 32/2017
uchwała nr 32/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2016 rok oraz ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników i wysokości odpisu na uczelniany fundusz stypendialny w 2016 roku
zmieniająca uchwałę nr 25/2016,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 31/2017
uchwała nr 31/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za 2016 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 30/2017
uchwała nr 30/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia Studia miejskie i określenia dla niego opisu efektów kształcenia
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 29/2017
uchwała nr 29/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w latach 2018/2019 – 2020/2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 28/2017
uchwała nr 28/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 27/2017
uchwała nr 27/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2018/2019
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 26/2017
uchwała nr 26/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie umieszczenia przy Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie tablicy upamiętniającej Dominika Ździebło-Danowskiego ps. „Kordian”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 25/2017
uchwała nr 25/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów i świadectw wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 24/2017
uchwała nr 24/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zmian w statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 23/2017
uchwała nr 23/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 22/2017
uchwała nr 22/2017
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok międzywydziałowych studiów trzeciego stopnia w języku angielskim w roku akademickim 2017/2018
status uchwały obowiązująca