W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27 | 31-510 Kraków

Centrala telefoniczna:
+48 12 293 57 00
+48 12 293 52 00

Uchwały 2015

uchwała nr: 43/2015
uchwała nr 43/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zmian w statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 42/2015
uchwała nr 42/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie przyjęcia Polityki jakości kształcenia
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 41/2015
uchwała nr 41/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 2015 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 40/2015
uchwała nr 40/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zmian w statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 39/2015
uchwała nr 39/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 38/2015
uchwała nr 38/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie wprowadzenia regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 37/2015
uchwała nr 37/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie wprowadzenia regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 36/2015
uchwała nr 36/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie wzorów umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 35/2015
uchwała nr 35/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie utworzenia Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 34/2015
uchwała nr 34/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie określenia efektów kształcenia oraz wytycznych w zakresie opracowywania planów studiów i programów kształcenia na studiach wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, z późniejszymi zmianami
zmieniająca uchwałę nr 45/2011,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 33/2015
uchwała nr 33/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zgłoszenia kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 32/2015
uchwała nr 32/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2015 rok oraz ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników i wysokości odpisu na uczelniany fundusz stypendialny w 2015 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 31/2015
uchwała nr 31/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za 2014 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 30/2015
uchwała nr 30/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2014 rok oraz ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników i wysokości odpisu na uczelniany fundusz stypendialny w 2014 roku
zmieniająca uchwałę nr 24/2014,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 29/2015
uchwała nr 29/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 28/2015
uchwała nr 28/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
zmieniająca uchwałę nr 22/2012,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 27/2015
uchwała nr 27/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 26/2015
uchwała nr 26/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2016/2017
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 25/2015
uchwała nr 25/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 24/2015
uchwała nr 24/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 23/2015
uchwała nr 23/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie przyznania medalu „Signum Gratiae”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 22/2015
uchwała nr 22/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie przyznania medalu „Signum Gratiae”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 21/2015
uchwała nr 21/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie przyznania medalu „Signum Gratiae”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 20/2015
uchwała nr 20/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów i świadectw wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
zmieniająca uchwałę nr 14/2013,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 19/2015
uchwała nr 19/2015
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
status uchwały obowiązująca