W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27 | 31-510 Kraków

Centrala telefoniczna:
+48 12 293 57 00
+48 12 293 52 00

Uchwały 2010

uchwała nr: 42/2010
uchwała nr 42/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na realizację i współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Zintegrowany System Informatyczny Zarządzania Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 41/2010
uchwała nr 41/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie realizacji Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 40/2010
uchwała nr 40/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 39/2010
uchwała nr 39/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 38/2010
uchwała nr 38/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska- Spółka Akcyjna”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 37/2010
uchwała nr 37/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie uporządkowania sytuacji formalnej Wydziału Rozwoju Regionalnego w Dębicy (w organizacji)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 36/2010
uchwała nr 36/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 35/2010
uchwała nr 35/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 34/2010
uchwała nr 34/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Senackiej ds. Dydaktyki
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 33/2010
uchwała nr 33/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 32/2010
uchwała nr 32/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie oceny działalności Uczelni i Rektora oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelni w 2009 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 31/2010
uchwała nr 31/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie akceptacji wniosku o odnowieniu doktoratu prof. dr. hab. Kazimierza Zająca
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 30/2010
uchwała nr 30/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2010 rok oraz ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników i wysokości odpisu na uczelniany fundusz stypendialny w 2010 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 29/2010
uchwała nr 29/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na 2009 rok oraz ustalenia wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników i wysokości odpisu na uczelniany fundusz stypendialny w 2009 roku, z późniejszymi zmianami
zmieniająca uchwałę nr 23/2009,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 28/2010
uchwała nr 28/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za 2009 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 27/2010
uchwała nr 27/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 26/2010
uchwała nr 26/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Rektora w sprawie zasad zatrudniania emerytowanych profesorów oraz utraty mocy obowiązującej dotychczas uchwały w tym zakresie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 25/2010
uchwała nr 25/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie nadania profesorowi Anatolijowi Antonowyczowi Mazarakiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 24/2010
uchwała nr 24/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad powierzania nauczycielom akademickim godzin ponadwymiarowych
zmieniająca uchwałę nr 13/2009,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 23/2010
uchwała nr 23/2010
jakiego organu Senat UEK
z dnia
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2011/2012
status uchwały obowiązująca