W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27 | 31-510 Kraków

Centrala telefoniczna:
+48 12 293 57 00
+48 12 293 52 00

Zarządzenia 2019

XML
zarządzenie nr: R-0201-70/2019
zarządzenie nr R-0201-70/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Status uchylone
zarządzenie nr: R-0201-69/2019
zarządzenie nr R-0201-69/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie monitorowania pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, otrzymanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-68/2019
zarządzenie nr R-0201-68/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału środków finansowych wyodrębnionych na prowadzenie działalności naukowej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-67/2019
zarządzenie nr R-0201-67/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie inwentaryzacji rocznej w 2019 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-66/2019
zarządzenie nr R-0201-66/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie miesięcznej wysokości stypendiów i zapomogi dla studentów oraz doktorantów w roku akademickim 2019/2020 wypłacanych z funduszu stypendialnego dla studentów i doktorantów
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-65/2019
zarządzenie nr R-0201-65/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych i zajęć w językach obcych oraz zasad realizacji pensum od roku akademickiego 2017/2018, z późniejszymi zmianami
zmieniające zarządzenie nr R-0201-36/2017,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-64/2019
zarządzenie nr R-0201-64/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w 2020 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-63/2019
zarządzenie nr R-0201-63/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz stawek wynagrodzeń za realizowanie zajęć dydaktycznych i innych obowiązków związanych z dydaktyką na podstawie umów cywilnoprawnych, z późniejszymi zmianami
zmieniające zarządzenie nr R-0201-51/2015,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-62/2019
zarządzenie nr R-0201-62/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie dostosowania terminologii wewnętrznych aktów normatywnych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-61/2019
zarządzenie nr R-0201-61/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
zmieniające zarządzenie nr R-0201-6/2019,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-60/2019
zarządzenie nr R-0201-60/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych Menedżer spółek samorządowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-59/2019
zarządzenie nr R-0201-59/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Prawo deweloperskie i lokalowe
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-58/2019
zarządzenie nr R-0201-58/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie szkolenia bibliotecznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
uchyla/traci moc R-0121-39/2008,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-57/2019
zarządzenie nr R-0201-57/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
zmieniające zarządzenie nr R-0201-24/2018,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-56/2019
zarządzenie nr R-0201-56/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie wprowadzenia Zasad pobierania i zwalniania z opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-55/2019
zarządzenie nr R-0201-55/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie określenia Zasad korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Status uchylone
zarządzenie nr: R-0201-54/2019
zarządzenie nr R-0201-54/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie zasad reprezentowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zaciągania i realizacji zobowiązań
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-53/2019
zarządzenie nr R-0201-53/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie przeprowadzania postępowań nostryfikacyjnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-52/2019
zarządzenie nr R-0201-52/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie zasad sporządzania umów o pokrycie kosztów czynności związanych z uzyskaniem stopnia naukowego przeprowadzanych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-51/2019
zarządzenie nr R-0201-51/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-50/2019
zarządzenie nr R-0201-50/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie uchylenia Zarządzenia Rektora nr R-0201-11/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru karty przedmiotu
uchyla/traci moc R-0201-11/2019,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-49/2019
zarządzenie nr R-0201-49/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Slow Management. Akademia Świadomego Lidera
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-46/2019
zarządzenie nr R-0201-46/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Bankowość i finanse cyfrowe
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-45/2019
zarządzenie nr R-0201-45/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Logistyka
Status obowiązujące
zarządzenie nr: R-0201-44/2019
zarządzenie nr R-0201-44/2019
wydane przez Rektora UEK
z dnia
w sprawie rozkładu czasu pracy niektórych grup pracowników w 2019 roku, z późniejszymi zmianami
zmieniające zarządzenie nr R-0201-59/2018,
Status obowiązujące